Bureau

Marianne Verhoeven en Teske de Ruijter zijn twee ondernemende vrouwen met een passie voor hun vak. Slagvaardig en betrokken. Creatief en oplossingsgericht. Terwijl Marianne een plek benadert vanuit de landschappelijke aspecten, kijkt Teske met een stedenbouwkundige blik. Samen brengen zij alle kansen en belemmeringen in kaart. Vervolgens zoeken zij samen met u naar de juiste oplossing voor uw vraagstuk.

Samenwerking:
We zijn als ontwerpers in staat kennis van verschillende disciplines te verbinden en te integreren tot een helder ruimtelijk resultaat. Met een stevig netwerk van specialisten om ons heen zijn we in staat u te ontzorgen.  Zo nodig treden we coördinerend op en zijn wij aanspreekpunt gedurende het gehele planproces. Maar bovenal stellen onze partners ons in staat tijdig de noodzakelijke kennis in te vliegen om uw project beter te maken en het ruimtelijk proces sneller te doen doorlopen!

Onze partners:

Accent Adviseurs
Pittiger in Planologie
BOdG Ruimtelijk Advies
Rho Adviseurs voor leefruimte
Planomar Planologisch bureau
Plan-S
Ateliereen Architecten
Van Helmond | Zuidam Architecten
12N Stedenbouw
DuneWorks Onderzoek & advies voor duurzaamheid
Marian Hornman - Buitengewoon Groen
Grasveld CT
Grontmij
Fiona Jongejans

 

Marianne Verhoeven

 

Om tot een succesvolle ontwikkeling te komen is draagvlak essentieel. Ik denk met je mee om een ontwikkeling met het juiste product en proces in te steken. Ik hecht veel waarde aan de input van opdrachtgevers, bewoners en gebruikers. Met een scherpe analyse van de karakteristiek van de plek én het gebruik stel ik een goed onderbouwde visie of ontwerp op. Hiermee krijg ik de diverse partijen op een lijn en kan ik het ruimtelijke proces versnellen. 

Teske de Ruijter

 

Realiseerbare en goed werkende plannen maken. Dat is voor mij de essentie van mijn werk. Als stedenbouwkundige zorg ik ervoor dat alle noodzakelijke kennis geïntegreerd wordt in mijn ontwerpen. Voordat ik aan de slag ga spreek ik met de betrokken vakdisciplines. Wat zijn randvoorwaarden van de jurist, de beheerder, de planeconoom en de verkeerskundige? Door deze vooraf te verenigen kan ik op de schaarse ruimte meerdere functies combineren en creëer ik tijdwinst in het planproces.