Landschappelijk kader Stille Wille | Oirschot

De landschappelijke ambities voor het gebied Stille Wille en omgeving waren niet helder. Het was voor de gemeente daarom onduidelijk aan welke eisen en randvoorwaarden de plannen van de initiatiefnemer in dit gebied moesten voldoen. Dit ruimtelijk kader geeft inzicht op welke manier het landschap ter plaatse van en nabij Stille Wille verbeterd kan worden. Het biedt een toetsingskader voor de gemeente op basis waarvan zij een plan van een initiatiefnemer kan toetsen.

In de analyse is Stille Wille en omgeving getypeerd en zijn er een aantal kansen geduid ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Deze liggen onder meer in het behoud van het bestaande open landschap, de versterking van de landschappelijke en recreatieve verbinding tussen het gebied en naastliggend landgoed en de versterking van het raamwerk van beplante wegen.

Locatie: Oirschot                                
Opdrachtgever: Gemeente Oirschot
(in dienst van Grontmij)
Jaar: 2011