Landschapsplan Bosscheweg | Drunen

Om een extra bedrijfswoning te kunnen realiseren in het buitengebied diende de initiatiefnemer een behoorlijke kwaliteitsinspanning te doen ten behoeve van het landschap. De ondernemer koopt hiervoor een perceel aan achter zijn bedrijfsperceel om deze vervolgens om te vormen tot een klein natuurpark.

Gebaseerd op ecologische uitgangspunten en passend in het omliggende mozaïeklandschap heeft Verhoeven | De Ruijter een landschapsplan gemaakt voor deze ontwikkeling. De Provincie Noord-Brabant heeft instemmend gereageerd en zodra de bestemmingsplanprocedure is afgerond kan de uitvoering worden opgestart.

Locatie: Drunen
Opdrachtgever: ZLTO
Jaar: 2013