Landschapsplan Loonsche Land | Kaatsheuvel

Onderdeel van de wereld van de Efteling is het Loonsche Land, een 60 hectare groot bosgebied. In het gebied zijn allerlei sporen van het historisch gebruik van het landschap door de mens te vinden, zoals houtwallen, bolle akkers, lanen en holle paden. Het Loonsche Land is daarmee in potentie een bijzonder en afwisselend gebied. Voor de herinrichting van het gebied bestond een globale visie. Aan Grontmij is gevraagd deze te vertalen naar een concreet inrichtingsplan. Marianne Verhoeven heeft het ontwerp opgesteld.

Het voorstel is om het landschap niet enkel terug te brengen naar 1850, maar elementen uit verschillende tijdsperioden zichtbaar te maken. De hoge diversiteit aan landschapselementen vraagt om maatwerk en om grote zorgvuldigheid bij de inrichting. Er moet rekening gehouden worden met veel aspecten, zoals het terugbrengen van hakhoutpercelen en het omvormen van bos naar heide. Het inrichtingsplan is daarom opgesteld in een intensieve samenwerking tussen de vakgebieden landschapsarchitectuur, bosbouw, cultuurhistorie en ecologie. Lees meer op: www.loonscheland.nl

Locatie: Kaatsheuvel
Opdrachtgever: De Efteling bv
(in dienst van Grontmij)
Jaar: Ontwerp: 2007-2010
Uitvoering: 2011-2014