Eindhoven Stroomt | Eindhoven

Eindhoven wil in 2045 een volledig energie neutrale stad zijn. Om hiertoe te komen, vraagt zij de markt om innovatieve ideeën aan te leveren.

Verhoeven | de Ruijter heeft samen met Plan-S een inzending gedaan. Wat we voorstellen is een 'duurzaam casco'. Dit betekent dat we verschillende technieken ruimtelijk bundelen. Hierdoor ontstaat een helder, flexibel en efficiënt systeem. Dit doen we voor het gebouw, de openbare ruimte maar bovenal verbinden we beide schaalniveau's.

Kleinschalige ontwikkelingen kunnen zo stap voor stap plaatsvinden, maar haken altijd aan op het grotere systeem. Hierdoor ontstaat een echt duurzaam Eindhoven!

Locatie: Eindhoven
In samenwerking met: Plan-S
Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Jaar: 2014