Friskijken op Flight Forum

Vorig jaar zijn we gestart met het ‘Friskijk’- traject Flight Forum. De opdrachtgever Flight Forum CV gaf aan dat zij een frisse blik behoefden op de complexe uitdagingen waar dit businesspark voor staat. We werkten in een integraal team met Fiona Jongejans en de verkeerskundigen van Accent Adviseurs en in samenwerking met studenten van de NHTV. Middels de methodiek ‘Placemaking’ en de social design-technieken van Fiona zijn gebruikers breed bevraagd naar hun ervaringen in de openbare ruimte en dit bracht verrassende inzichten. Tevens  hebben we middels ontwerpend scenario-onderzoek de problematiek van het complexe verkeerssysteem blootgelegd en tot oplossingsrichtingen gekomen. Middels interviews met sleutelfiguren in de directe omgeving en Brainport Development is een ambitie en een eerste aanzet tot een ruimtelijke visie neergezet die onlangs is omarmd door de Raad van Commissarissen. 

Inmiddels zijn we met het ingestelde projectteam de quick-wins aan het uitvoeren als eerste stap in de transitie-opgave. In het nieuwe jaar zullen we de volgende stappen in de deze opgave gaan zetten. Wil je weten wat dit inhoud, bel gerust Marianne of Teske!