Gebiedsvisie Stationsomgeving | Driebergen-Zeist

Verhoeven | De Ruijter ondersteunt 12N Stedenbouw bij het maken van een gebiedsvisie voor de omgeving van het station Driebergen-Zeist. De opgave is om een verleidelijk ruimtelijk kader te scheppen. Dus geen blauwdruk, maar een plan waarmee eigenaren en gebruikers worden verleid tot nieuwe kwalitatieve ontwikkelingen en tevens een helder kader krijgen.
Diverse verkeerstechnische maatregelen zijn in een ver gevorderd stadium van besluitvorming. De status van het treinstation, een grote P+R-parkeergelegenheid, een nieuw busstation en een ongelijkvloerse kruising zijn uitgangspunt. Daarnaast zijn er enkele concrete initiatieven van lokale eigenaren, waaronder de vestiging van een nieuw Triodoskantoor op landgoed De Reehorst.
Doel is om de directe omgeving van het station mee te laten liften met de verkeerskundige ontwikkelingen. Het gebied gaat naar verwachting de komende tien jaar een enorme ontwikkeling doormaken.

Locatie: Driebergen-Zeist
Opdrachtgever: 12N Stedenbouw
(voor Gemeente Zeist en Utrechtse Heuvelrug)
Jaar: 2012 - heden