Playgo: Speeltuin Richard Krajicek Foundation

Ontwerp een duurzame playground dat uitdaagt tot sport en spel. Deze vraag werd gesteld door de Richard Krajicek Foundation in een ideeënprijsvraag. Verhoeven | De Ruijter werkte samen met Mariëlle Kok Landschapsarchitect BNT en Duneworks aan een strategie voor een (sociaal) duurzame playground.
Het resultaat is een module-systeem. De basis vormt een standaardframe waar je tal van sport- en spelelementen kunt aanhangen en uitrollen. Onze visie luidde dat een playground pas duurzaam wordt gebruikt en beheerd als het wordt omarmd door de buurt. Niet alleen kinderen en jongeren, maar door alle leeftijden. Sport en spel begint met samenwerken. Met een bouwdoos miniatuurmodules richten sporters en spelers samen de playground in.
Het leasesysteem dat is bedacht biedt de flexibiliteit om de playground te veranderen in de tijd. Naar aanleiding van seizoenswisselingen en veranderingen in de doelgroepen kunnen de bouwblokken worden ingewisseld bij de Richard Krajicek foundation.

Lees meer: http://www.duurzameplayground.nl/nieuws

Team
 
 Marielle Kok Landschapsarchitect BNT    
 en Duneworks               
Opdrachtgever: Richard Krajicek Foundation | Prijsvraag
Jaar: 2012