Stedenbouwkundig Plan Scheper II | Oirschot

De Scheper II ligt ten zuidwesten van het bedrijventerrein De Scheper I. Gemeente Oirschot kan hier 5ha aan bedrijventerrein uitgeven. In plaats van aanbodgericht wil zij het gebied vraaggestuurd ontwikkelen. Deze insteek vraagt om een andere benadering dan voorheen. In plaats van het opstellen van een ‘statisch’ bestemmingsplan, zal met deze benadering ieder initiatief afzonderlijk in procedure worden genomen. Op basis van wat de markt vraagt, verandert het gebied in de tijd stapsgewijs van een agrarische ruimte naar een bedrijventerrein.

Ook met deze vraaggerichte wijze van ontwikkelen dient de ruimtelijke én de functionele kwaliteit van de totale planontwikkeling te worden geborgd. Belangrijke aspecten zijn een representatieve uitstraling, de bijdrage aan de landschappelijke kwaliteiten van het gebied en een goede ontsluiting van het terrein. Het uiteindelijke doel is een duurzame ontwikkeling van het gehele gebied.

De gemeente wil inzicht hebben hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen en welke ruimtelijke randvoorwaarden zij wil en kan stellen aan de initiatiefnemers.
V|dR is gevraagd om een ruimtelijk kader op te stellen. Geen standaard plan, maar een ‘masterplan 2.0’.
Hiermee kan de gemeente zowel in gesprek treden met de initiatiefnemers en faciliteren bij hun ontwikkeling alswel hun aanvragen toetsen op hun bijdrage en impact op het grotere geheel en de omgeving. De nadruk ligt op het verleiden van de ondernemer om te komen tot een duurzame kwaliteit van zijn ontwikkeling in plaats van het bieden van een dwingend toetsingskader waaraan hij moet voldoen.

Locatie: Gemeente Oirschot
Opdrachtgever: Gemeente Oirschot
Jaar: 2013