Zuoling Eco Valley | Wuhan China

Teske heeft in 2011 een bijzondere opdracht kunnen doen bij Grontmij: het opstellen van een stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie voor 24km2 aan nieuwe stedelijkheid in Wuhan. Samen met de opdrachtgever en specialisten van Grontmij heeft ze een duurzaam, groenblauw casco ontwikkeld op basis van de BREEAM-methode voor duurzame gebiedsontwikkeling. Dit raamwerk gaat uit de bestaande landschappelijke structuren. Daarbinnen worden de woongebieden ontwikkeld.

In deze megalomane ontwikkeling lag de opgave met name in het ontwerpen van woongebieden met een eigen identiteit. De Chinese stadsontwikkeling gaat uit van een gridstructuur. Teske heeft een vorm gevonden om binnen een ´grid´ iedere buurt een afwijkende opbouw te geven en daarmee een eigen karakter.

Locatie: Wuhan, China
Opdrachtgever: Wuhan High Tech Holding Group Co. Ltd.
(in dienst van Grontmij, ism Eco Sketch)
Jaar: 2011