Beeldkwaliteitsplan Koningskroon | Midden-Delfland

De nieuwbouwwijk ‘Commandeurspolder’ in de kern Maasland is voor het grootste deel gerealiseerd. Zeven vrije kavels, de ‘Koningskroon’, gelegen aan de entree van deze dorpsuitbreiding, vormen het sluitstuk op de ontwikkeling.

De gemeente ontwikkelt deze kavels. Ze wil iedere kavel een grote mate aan vrijheid en individualiteit bieden. Tegelijkertijd wil ze haar ambitie om tot een aantrekkelijke woonomgeving te komen met een minimaal kwaliteitsniveau vastleggen. Verhoeven | De Ruijter is  gevraagd om een beeldkwaliteitsplan op te stellen die enkele regels geeft waaraan de betreffende woningen moeten voldoen.

De nieuwbouwwijk ‘Commandeurspolder’ is een fraaie wijk met een sterke identiteit. De openbare ruimte en architectuur vormen een sterke samenhang. Het uitgangspunt voor de beeldkwaliteit is daarom dat de betreffende woningen, qua vorm en materialisatie aansluiten bij de overige bebouwing in deze wijk.

Locatie:                     Maasland
Opdrachtgever:       Gemeente Midden-Delfland
I.s.m.:                        BOdG Ruimtelijk Advies
Jaar:                          2013