Businesspark Brandevoort | Helmond

De opgave was om het nieuwe Businesspark Brandevoort,  34 hectare groot en gericht op hoogwaardige technologie, te laten aansluiten bij de identiteit van het woongebied Brandevoort. Daarbij wordt het bedrijvenpark in de jaren stapsgewijs gevuld. Het is onzeker welke bedrijven zich zullen vestigen en dit vraagt om een flexibel verkavelingsprincipe.

De oplossing ligt in de keuze voor het gesloten bouwblok, zoals ook de Veste, het hart van Brandevoort, is opgebouwd. Er zijn strenge beeldkwaliteitseisen opgesteld voor de voorzijde van de bedrijfskavels: de bebouwing staat op de rooilijn als ook de toegangspoorten tot de bedrijfskavel. Daartussen komt een muur. Referenties zijn de oud industriële complexen uit begin 20e eeuw als Philips in Eindhoven.
Achter de muur is er volledige flexibiliteit op de kavel en er zijn verder geen restricties voor de bedrijfsvoering. Hierdoor is een flexibel plan ontstaan, dat tevens een sterke eigen identiteit heeft.

Locatie: Helmond | Brandevoort
Opdrachtgever: Gemeente Helmond
(in dienst van Grontmij)
Jaar: 2010