Haalbaarheidsstudie Groote Hoeven | Someren

Verschillende ontwikkelingen zullen een plek krijgen in de zuidelijke rand van de kern Someren, waaronder de zuidelijke rondweg, een mogelijke uitbreiding van de sportlocatie en een samenvoeging van de gemeentewerf en brandweerkazerne. Daarnaast wil de gemeente de locatie reserveren voor woningbouw. Grontmij is destijds gevraagd een verkavelingsstudie op te stellen als basis voor een grondgebruiksanalyse. Teske en Marianne hebben samen het ontwerp gemaakt.
Prachtige groene kamers van oude houtsingels en bomenlanen domineren de huidige zuidrand van Someren. Deze waardevolle groenelementen zijn volledig geïntegreerd in het ontwerp en vormen de identiteitsdrager voor de wijk. De ontsluitingsstructuur is aan deze groenstructuur gekoppeld, waardoor bijna alle woningen van de ligging aan het groen profiteren. Om een gevarieerd dorpssilhouet aan de nieuwe rondweg te creëren wisselen beplanting en bebouwing elkaar af. Vanuit de nieuwe woonbuurt zijn er doorzichten naar het landelijk gebied.

Locatie: Someren                                
Opdrachtgever: Ruimte voor Ruimte
(in dienst van Grontmij)
Jaar: 2010