Haalbaarheidstudie Kramselen | Boskant

De ontwikkelingsmaatschappij wil onderzoeken of een woonontwikkeling van vrije kavels in het dorp Boskant mogelijk is. De ruimtelijke opgave is om het gewenste woonprogramma in te voegen in het bestaande landschap, passend bij het karakter van het dorp Boskant.
Het plangebied heeft in de huidige situatie een groen en besloten karakter door een veelheid aan opgaande beplanting. Deze bestaat uit bosjes, laanbomen, houtwallen en hagen. De bestaande beplantingstructuur kadert verschillende open velden in. Dit is een grote kwaliteit.
In het stedenbouwkundig plan wordt dit bestaande ´raamwerk’ gebruikt en aangevuld. De open velden kunnen ieder op een eigen manier worden ontwikkeld met woningen. Hiervoor zijn twee woonconcepten bedacht: ‘wonen in een enclave’, een ensemble van woningen als een voorpost op het dorp, en ‘wonen in erven’, gebaseerd op oude boerenerven.

Locatie: Sint-Oedenrode
Opdrachtgever: Ruimte voor Ruimte
(in dienst van Grontmij)
Jaar: 2010