Heroriëntatie De Hoge Regt | Laarbeek

Een aantal jaar geleden is het stedenbouwkundig plan De Hoge Regt opgesteld. Het plan bleef in de verkoop achterlopen. BPD verwachtte dat dit kwam doordat de woningtypologie niet meer bij de huidige markt past en het bestaande stedenbouwkundig plan niet de gewenste kwaliteit, identiteit en uniciteit bevat. Daarbij is het bestaande plan niet flexibel te ontwikkelen. Om die reden was een heroriëntatie op het plan gewenst.
Aan Verhoeven | de Ruijter is gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor een alternatief planconcept, waarbij we op zoek gingen naar een passende woonkwaliteit en identiteit op deze plek. Een dorpse/landelijke woonomgeving, waarin bestaande landschappelijke kwaliteiten zijn opgenomen en waar nieuwe bewoners zich geborgen en ook echt thuis kunnen voelen. Een woonomgeving waar het ook al prettig wonen is, ook als is het gehele plan niet helemaal ‘af’. Dus een plan met een goede fasering en flexibel te ontwikkelen. Er wordt daarbij natuurlijk rekening gehouden met de kavels die verkocht en reeds in verkoop zijn.

Locatie: Beek en Donk
Opdrachtgever: BPD (voormalig Bouwfonds)
Jaar: 2015-heden