Stedenbouwkundige visie Bronckhorst II | Andel

De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte is voornemens een elftal kavels in Bronckhorst II te ontwikkelen, die al snel gerealiseerd moeten kunnen worden. Er ligt echter nog geen plan voor Bronckhorst II. De vraag is om een flexibel stedenbouwkundig kader te ontwerpen, die in de jaren stapsgewijs kan worden ontwikkeld.

De visie bestaat uit een ruimtelijk casco die verkeer, parkeren, groen, water en bouwvelden vastlegt. De ruimtelijke structuur maakt een optimaal flexibel plan mogelijk, zowel in fasering als in woningbouwbehoefte. De stedenbouwkundige structuur gaat uit van een verticale groene geleding met een helder verkeerssysteem. De wegen zijn wisselend gebogen, waardoor een kleinschalig beeld ontstaat en er altijd doorzichten zijn naar de groene wiggen. Het landelijk gebied wordt daarmee binnen in de wijk getrokken. Dit levert een bijzondere woonkwaliteit op met mooie uitzichten en een gevoel van buitenwonen.

Locatie: Andel
Opdrachtgever: Ruimte voor Ruimte
(in dienst van Grontmij)
Jaar: 2010