Slim verduurzamen van gemeentegebouwen

Het Matchmaking Event, 2 april 2014

Eindhoven wil in 2045 een volledig energie neutrale stad zijn.
Om hiertoe te komen, vraagt zij de markt om innovatieve ideeën aan te leveren.

Verhoeven | de Ruijter heeft samen met Plan-S een inzending gedaan. Afgelopen week vond het zgn Matchmaking Event plaats. Hierbij werden alle inzenders uitgenodigd en kregen verschillende inzendingen de kans om zijn of haar idee te pitchen. Het doel van het event was om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en waar mogelijk consortia te sluiten om je idee ook gezamenlijk te realiseren.

Wij mochten onze visie presenteren. Wat we voorstellen is een 'duurzaam casco'. Dit betekent dat we verschillende technieken ruimtelijk bundelen. Hierdoor ontstaat een helder, flexibel en efficiënt systeem. Dit doen we voor het gebouw, de openbare ruimte maar bovenal verbinden we beide schaalniveau's.
Kleinschalige ontwikkelingen kunnen zo stap voor stap plaatsvinden, maar haken altijd aan op het grotere systeem. Hierdoor ontstaat een echt duurzaam Eindhoven!

Gelukkig wordt ons idee goed ontvangen en zijn we nu druk in gesprek met andere partijen om ons binnenkort als consortium aan de gemeente aan te bieden, spannend!

Meer weten: https://www.youtube.com/watch?v=t-Sz5V5uOQI of neem contact op met Teske (06-24676373).