Website in aanbouw

Onze huidige website beschrijft niet meer wat we werkelijk doen. Nog altijd werken we met dezelfde passie aan kwalitatieve landschappelijke en stedenbouwkundige visies en plannen. Vooral in de landschappelijke stedenbouw zijn mooie projecten het afgelopen jaar in uitvoering gegaan.  Echter, de wijze waarop we onze plannen ontwikkelen is wel veranderd.
Verwachte lancering: september!