Onze visie en werkwijze

Werken met Verhoeven | De Ruijter is een bewuste keuze. De keuze om te werken met een bureau voor stedenbouw en landschapsontwerp. Een bureau dat diepgang en ambacht combineert met een vernieuwende en nuchtere kijk op de opgave. Met een werkwijze die gebaseerd is op twee principes: de plek en de mensen. 

De plek en de mens
De kracht van Verhoeven | De Ruijter ligt in het verbinden van de ambities en belangen van bewoners, ondernemers, beleidsmakers en gebiedspartijen. Met de eigenheid, kwaliteit en historie van een gebied als basis voor ieder ontwerp.

Marianne Verhoeven en Teske de Ruijter voelen zich volledig thuis in dat complexe krachtenveld. Omdat ze zowel de plek als de gebruikers grondig onderzoeken voor er plannen bedacht en getekend worden. Om zo, binnen de kaders van de opdracht, tot ideeën en oplossingen te komen die recht doen aan alle betrokkenen. En daarom gedragen worden.

Dromen verwezenlijken, maar geen luchtkastelen bouwen
De plannen van Verhoeven | De Ruijter zijn realistisch, uitvoerbaar en maakbaar. Voor iedere opgave stellen wij dan ook een passend team van experts samen. Wij opereren in een netwerkomgeving van vaste partners, onder meer op de gebieden ecologie, social design, participatie, civiele techniek, verkeerskunde, planologie, planeconomie en architectuur. 

Ontwerpend onderzoek en maatschappelijke relevantie
Ontwerpen is onderzoeken. Zoeken naar precies de juiste oplossing voor een specifiek omgevingsvraagstuk. Scenario´s worden verkend en besproken. Schetsen gemaakt. De ontwerpen zijn in dat proces een middel om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen.In het onderzoek laten we ons altijd inspireren door de laatste ontwikkelingen in sociaal-maatschappelijke processen. Bijvoorbeeld ontwikkelingen in klimaatadaptatie, gezondheid en vitaliteit van buitengebied, nieuwe woonconcepten, stimulerende werklandschappen.
>> portfolio conceptontwikkeling 

Landschappelijke stedenbouw
De stedenbouwkundige plannen van Verhoeven | de Ruijter zijn gebaseerd op de specifieke kwaliteiten van het bestaande landschap. Daarbij worden alle facetten, zoals water, ecologie, cultuurhistorie en ook het recreatieve gebruik, integraal meegenomen. Een onmisbare bijdrage om snel identiteit aan nieuwe woongebieden te geven en tevens respect te tonen voor de eigenheid van het gebied. 
>> portfolio landschappelijke stedenbouw