ir. Teske de Ruijter

stedenbouwkundige bnt

Als stedenbouwkundige heeft Teske de Ruijter jarenlange ervaring op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Haar fascinatie voor omgevingspsychologie - hoe ervaart een mens de ruimte - koppelt ze met haar kracht van het leggen van de technische puzzel. Teske zorgt dat ze de benodigde specialistische kennis ophaalt en is bijzonder goed om deze kennis te vertalen naar een ruimtelijk aantrekkelijk plan. 
Samen met o.a. de civiel specialist, planeconoom,  verkeerskundige, beheerder en planoloog zorgt Teske dat plannen niet alleen mooi, maar ook realistisch zijn én blijven. Van initiatieffase tot aan uitvoering.

teske@verhoevenderuijter.nl
06 246 763 73
teske op linkedin

ir. marianne verhoeven

landschapsarchitect bnt

Marianne is een slagvaardige en betrokken landschapsarchitect met ruime ervaring. Haar enorme kracht ligt in de analyse; het snel kunnen doorgronden van de situatie en het zien van de samenhang der dingen.
Gebruikers staan bij haar altijd centraal in het ontwerpproces. Met een scherpe analyse van de karakteristiek van de plek én het gebruik stelt ze goed onderbouwde ontwerpen op. Ze is in staat kennis van verschillende disciplines te verbinden en te integreren tot een logisch ruimtelijk resultaat, dat zich vertaalt in betekenisvolle woon-, werk- en recreatieve landschappen.

marianne@verhoevenderuijter.nl
06 288 229 75
marianne op linkedin

Jesper Borsje

Landschapsarchitect

Jesper is opgeleid landschapsarchitect maar met een grote affiniteit voor landschappelijke stedenbouw. Hij verbindt de verschillende disciplines met elkaar om te komen tot verrassende en inspirerende (woon)landschappen. Met de eigenheid en historie van de plek als basis. En altijd met respect en in open dialoog met huidige en toekomstige gebruikers. Van visie tot definitief ontwerp.  

jesper@verhoevenderuijter.nl
040-2939590
Jesper op linkedin

José Vorstermans

Landschapsarchitect

José Vorstermans is een zeer ervaren landschapsarchitect. Met haar vakkennis en verbeeldingsvermogen ontwerpt ze landschappelijke, stedenbouwkundige en inrichtingsplannen op uiteenlopende schaalniveaus. Water bewust ontwerpen en biodiversiteit zijn thema's die José in haar plannen meeneemt. 

jose@verhoevenderuijter.nl
040-2939590

josé op linkedin

Maud Lansu

Stedenbouwkundige

Na haar studie stedenbouw verdiepte Maud zich bij Verhoeven | de Ruijter in het landschap. Met haar onderzoekend vermogen, kennis en scherpe analyses schetst zij in korte tijd een compleet en samenhangend beeld van een opgave. Van proces tot visie en uitgangspunten. Maud is gedreven, slagvaardig en zet zich met enthousiasme in voor projecten.

maud@verhoevenderuijter.nl
040 29 39 590
maud op linkedin

Annemiek Lasterie

Landschapsontwerper 

Annemiek is landschapsontwerper en gespecialiseerd in het ontwerpen van de buitenruimte. De kwaliteit van de plek verenigt zij met de wensen van (toekomstige) gebruikers. Ze heeft oog voor detail en bedenkt esthetische, duurzame en haalbare oplossingen. Thema’s als biodiversiteit en natuur- en waterbewust ontwerpen zijn vanzelfsprekene thema's die terugkomen in haar projecten.
Annemiek zoekt de vraag achter de vraag en geeft op een pragmatische wijze een oplossingsgerichte invulling aan de ontwerpvraag.

annemiek@verhoevenderuijter.nl
040-2939590
annemiek op linkedin

Robin Brosens

Landschapsontwerper

Robin is landschapsontwerper en sterk in grafische visualisaties. In ons bureau is Robin dan ook de onmisbare helpende hand bij het verbeelden en helder grafisch communiceren van al onze ideeën.

robin@verhoevenderuijter.nl
040-2939590
Robin op linkedin

Daan de Kleine

stagiair

Daan studeert Landscape Design aan de HAS Green academy in ’s-Hertogenbosch. Met zijn enthousiaste houding en brede interesse in landschap en stedenbouw wil hij bij Verhoeven de Ruijter nieuwe kennis ontwikkelen zodat hij in juli als landschapsontwerper kan afstuderen. Daan werkt mee aan verschillende projecten op het gebied van landschappelijke stedenbouw en openbare ruimte.

stage@verhoevenderuijter.nl

040-2939590

Vicky van de Laar

Landschapsontwerper

Vicky studeerde af als landschapsontwerper aan de School of Arts in Gent. Ze werkt mee aan grotere landschappelijke ontwikkeltrajecten en gebiedsvisies. Ze is nieuwsgierig en onderzoekend en heeft een grote interesse voor ecologie, wateropgaves en natuurlijke processen. Bij Verhoeven | De Ruijter wil ze haar ontwerpvaardigheden en kennis van het landschap verder ontwikkelen.

vicky@verhoevenderuijter.nl
040-2939590

Vicky op linkedin

Vivian van Gaal

landschapsontwerper

Vivian heeft een achtergrond als cultureel programmamaker. Om zich meer te verdiepen in de huidige sociaalruimtelijke en landschappelijke opgaves studeerde ze Landschapsontwerp aan Van Hall Larenstein. Bij Verhoeven | De Ruijter combineert zij haar ontwerpvaardigheden met een rijke ervaring in het leiden van interdisciplinaire kunst- en participatieprojecten.

vivian@verhoevenderuijter.nl
06-26424351
vivian op linkedin