×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

B-Smart park Wolfsveld

Locatie:
Gemert
Ideeën voor:

Gemeente Gemert-Bakel

Samen met:

Paul van Eck (Accent Adviseurs)

Op het bedrijvenpark de Wolfsveld ligt een groene plek met een grote poel met ecologische functie. De ondernemersvereniging wil van deze plek graag een aantrekkelijke verblijfsplek maken voor de gebruikers van het bedrijfspark. Om de hoofdthema’s ‘duurzaamheid’ en ‘smart’ van dit bedrijvenpark kracht bij te zetten wordt gevraagd hier in het ontwerp uitdrukking aan te geven.

Verhoeven | de Ruijter geeft het park de naam B-smartpark for Business, Bees, Butterflies & Birds. Het park wordt gezoneerd in een rustig, natuurlijk deel en een ‘cultuurlijk’ deel met ruimte voor activiteiten. Zo wordt in het rustige deel een ecologisch waardevol gebied gecreëerd met gebiedseigen beplanting, afwisselend begroeide oevers van de poel en een dolend pad voor een rondwandeling. In het cultuurlijke deel wordt een vlinderlint en vogelbosjes aangebracht waartussen plekken zijn gemaakt om in te verblijven.

Daarbij is er ook ruimte om een foodtruck te parkeren. In het meubilair komen oplaadpunten van duurzaam opgewekte energie, wat ervoor zorgt dat men hier kan werken of overleggen aan de stamtafel. De entrees van het park worden benadrukt met een eenvoudige houten bruggen over een watergang. 

Ontwerp: 2017 | Uitvoering: 2018

B-Smart park for Business, Bees, Butterflies & Birds