bedrijventerrein de scheper 2

Locatie:
Oirschot
Opdrachtgever:
Gemeente Oirschot
Opgave:
Arno Timmermans (Sweco)

Gemeente Oirschot kan op het terrein van Scheper II 5ha aan bedrijventerrein uitgeven. In plaats van aanbodgericht wil zij het gebied vraaggestuurd ontwikkelen. In plaats van het opstellen van een ‘statisch’ bestemmingsplan, zal met deze insteek ieder initiatief afzonderlijk in procedure worden genomen. Op basis van wat de markt vraagt, verandert het gebied in de tijd stapsgewijs van een agrarische ruimte naar een bedrijventerrein.

De gemeente wil inzicht hebben hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen en welke ruimtelijke randvoorwaarden zij wil en kan stellen aan de initiatiefnemers. V|dR is gevraagd om het ruimtelijk kader op te stellen. Hiermee kan de gemeente zowel in gesprek treden met de initiatiefnemers en faciliteren bij hun ontwikkeling alswel hun aanvragen toetsen op hun bijdrage en impact op het grotere geheel en de omgeving.

Ook met deze vraaggerichte wijze van ontwikkelen dient de ruimtelijke én de functionele kwaliteit van de totale planontwikkeling te worden geborgd. De ontwerpopgave is dat na iedere fase van ontwikkeling er toch een afgerond en landschappelijke ingepast geheel ontstaat. 

Ontwerp: 2013 | Uitvoering: 2014-heden