Brandevoort Hazenwinkel

Locatie:
Helmond - Brandevoort
Opdrachtgever:
Gemeente Helmond (namens Grontmij)
Opgave:
Marielle Kok (Grontmij)

Het idee achter Masterplan Brandevoort (Kohl & Krier 1997) is om een nieuw ‘dorp’ in traditionele stijl te ontwikkelen. Met de ‘Veste’ als een verdicht dorpshart, en de ‘Buitens’ als groen opgezette woonbuurten hier omheen. Hazewinkel is één van deze ‘Buitens’. De vraag aan Grontmij was hoe op deze plek 450 woningen gerealiseerd kunnen worden passend bij de traditionele stijl, maar die ook voldoet aan de wensen van de veranderende woningmarkt. Samen met Mariëlle Kok heeft Teske het ontwerp gemaakt.

Een traditionele architectuur, met een diversiteit aan woningtypen, geknikte straten, een parkachtige drager, zorgvuldig gekozen zichtlijnen en een informeel straatprofiel. Dit zijn de ingrediënten waarmee Hazewinkel een eigen ‘Buiten’ is geworden. Dit alles binnen een duurzaam ruimtelijke casco; een heldere groen, water- en infrastructuur. Daartussen liggen de flexibel te verkavelen bouwvelden.

Ontwerp: 2010