×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Onderzoek Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Centrumplan Lieshout

Locatie:
Lieshout
Ideeën voor:
Gemeente Laarbeek
Samen met:
Anthonie Dieleman (ODZOB), Janneke Hoenselaars (Landplus), Stefan Montens (Megaborn)

De Heuvel is hét hart van Lieshout maar voldoet niet aan de behoeften van bewoners. Hun wens is een fijne (verblijfs)plek die uitnodigt tot informele ontmoetingen, ruimte biedt aan terrassen en waar jaarlijkse evenementen gehouden kunnen worden, samen bij hun unieke Bavaria-bierpomp.
De opgave wordt breed en integraal bekeken. Welke voorzieningen dragen bij aan de gewenste levendigheid en welke ontwikkeling past het best op welke plek? En op welke wijze kunnen deze vervolgens landen in het stedelijk weefsel, passend bij de karakteristieken van het dorp? Met oog voor onder andere cultuurhistorie, groen, verkeer en parkeren.

In een intensief proces, samen met bewoners, klankbordgroep, stakeholders en de gemeente stellen we een ruimtelijk casco op voor het centrumgebied waarbinnen de verschillende plannen de komende jaren in samenhang kunnen worden ontwikkeld.
Met de bewoners en stakeholders werken we de verschillende deelgebieden uit.