De Laak

Locatie:
Eindhoven
Opdrachtgever:
Woonbedrijf
Opgave:
De Loods Architecten en Okko Project

Aan de Tongelresestraat, in het centrum van Eindhoven, ligt een -inmiddels verlaten- schoolgebouw. De school is van cultuurhistorische waarde, ligt op de voormalige stroom van de Laak, kent een aantal beeldbepalende bomen en wordt aan drie zijden omgeven door betrokken bewoners.
Woonbedrijf wil deze school en de bijbehorende gronden transformeren naar woningen. Rekening houdend met de kwaliteiten van het gebied én met draagvlak van de huidige en toekomstige bewoners.
Onder leiding van Okko Project hebben we samen met De Loods Architecten vorm gegeven aan deze transformatie.

Concept
Het schoolgebouw staat als prominent gebouw aan de Tongelresestraat. De nieuwe bouwvolumes worden ondergeschikt hieromheen gevouwen. Intern ontstaat er een openbare groene oase, de binnentuin. Toegankelijk door uitgekiende zichten en routes en aangenaam en beschut door een groene inrichting met bomen, hagen, gevelgroen en vaste planten.
Plankaart
De oude loop van De Laak meandert door de binnentuin. Hieraan liggen verblijfsplekken, omgeven door weelderige en kleurrijke beplanting, met verschillende bomen die bijdragen aan de seizoensbeleving.


Duurzaamheid
De binnentuin wordt wat verlaagd aangelegd, zodat het tevens dienst doet als waterberging (wadi). Het beplantingssortiment draagt bij aan de biodiversiteit. Er wordt zo min mogelijk verharding toegepast en bij het parkeerhof wordt gewerkt met waterdoorlatende verharding.
De gevels worden voorzien van gevelgroen en in de gevels is ruimte voor het inpassen van nestgelegenheden.