×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Onderzoek Stedenbouw Landschap Openbare ruimte

De vaart erin!

Locatie:
Het Groene hart
Opdrachtgever:
BouwfondsPrijsvraag 'Good red, Super green' Nominatie op shortlist! (5 van 50)
Opgave:
Mariëlle Kok

In 2008 daagde Bouwfonds en Nirov ontwerpers uit voor een visie op de ruimtelijke toekomst van het Groene Hart. Teske en Marianne hebben samen met Mariëlle Kok een visie ingediend met als titel ‘De vaart erin!’. Deze is beloond met een nominatie op de shortlist.

In de visie wordt een alternatief geboden voor de dichtslibbende snelwegen. De trekvaarten in de Hollandse Delta zijn gerevitaliseerd om stad en land met elkaar te verbinden. Nieuwe slimme verbindingen zijn aan het 17e-eeuwse netwerk toegevoegd en via uitgekiende transferia worden verschillende vervoersstromen met elkaar gekoppeld.

Dit nieuwe waternetwerk biedt tevens antwoord op de waterproblematiek, verdroging en verzilting, waar de Hollandse Delta mee te kampen heeft. De tussenboezems met een eigen waterpeil en dynamiek vormen een nieuw multifunctioneel casco in de delta. Er is een nieuwe laag over het middeleeuwse landschap heen gelegd, waardoor het prachtig wonen, leven en recreëren is in een toegankelijk landschap.
Lees meer: www.goodredsupergreen.nl

Ontwerp: 2008