Dijkversterking Steyl

Locatie:
Steyl
Opdrachtgever:
Waterschap Limburg
Opgave:
Ontwerp dijkversterkingselement

Voor een tender van Waterschap Limburg ontwierpen we een dijkversterkingselement waarbij het zicht op het beschermde dorpsgezicht behouden blijft. Bij stijging van het waterpeil vullen zich volumes van zitelementen die hierdoor omhoog komen en als dijk functioneren. Zakt het water weer, dan daalt het element en is het dorp weer zichtbaar vanaf het water. Cultuurhistorie, recreatie, techniek komen samen in dit ontwerp.

Samenwerkingspartners
Paul Sleddens e.a. (Heijmans), Monique Sanders (RHDHV), Pieter de Blende (SBE - engineering