EOWijers Regio finalisten!

Locatie:
De Kempen en Groote Heide
Opdrachtgever:
Het huis van de Brabantse Kempen, de Rabobank, Natruurgrenspark De Groote Heide, Waterschap de Dommel en provincie Noord-Brabant
Opgave:
Prijsvraag gebiedsvisie

Team 'De Schakelkast' één van de regionale winnaars van de EO Wijers Prijsvraag 2019-2020!

Wat krijg je als tien experts op het gebied van natuurbeheer, veehouderij, landschapsarchitectuur, stedenbouw, circulaire transitie, akkerbouw, precisielandbouw en social design samen zet om na te denken over de transitie van het landelijk gebied? Allen intrinsiek gedreven om het landschap van de Groote Heide en De Kempen veerkrachtig, vernuftig én aantrekkelijk te maken voor onze en volgende generaties. Samen met de opdrachtgevers uit de regio, Streekhuis Brabantse Kempen, de Rabobank, Transnationaal landschap Groote Heide, Waterschap de Dommel en provincie Noord-Brabant.

Behalve veel energie en enthousiasme, ontstaan er integrale crossovers! Innovaties door kennis en netwerken te bundelen. Scherpe analyses leggen de huidige bottlenecks bloot en verrassende inzichten zijn vertaald in nieuwe gebiedsbouwstenen voor het landelijk gebied. Dit alles samen is vertaald en geschetst in een wenkend perspectief voor de regio.

Voor de gehele inzending, klik hier

Het juryoordeel is dan ook zeer treffend: "De complexiteit spat er vanaf en de inzenders raken de kern van de problematiek. Ze snappen de logica van landschapsvormende processen. De jury is onder de indruk van het onderzoekswerk dat is verricht en de inzenders trappen niet in de valkuil om van scratch een landschapsontwerp te maken, maar richten zich vol overgave op de ‘bouwstenen’ die uiteindelijk landschapsvormend zullen zijn, zoals teeltplannen, het sluiten van kringlopen en de beschikbaarheid van water. Of zoals ze zelf zeggen: ‘Wij kunnen wel tekenen hoe het landschap zich in het ideale geval moet ontwikkelen en hoe al die transities dienen te verlopen, maar als je geen grip hebt op die bouwstenen, op het krachtenveld, ben je als ontwerper vleugellam.’ Dus ja, de inzenders weten precies hoe het onder de motorkap werkt."

De jury stimuleert nu vooral door te pakken, een gebied als testcase beet te pakken en te laten zien hoe het verrukkelijke en vernuftige landschap er daadwerkelijk uit gaat zien en van betekenis is.

Een mooier advies kunnen we niet krijgen, dus gaan verder op onze missie!
Doet u met ons mee?

Zie ook:
Huis van de Brabantse Kempen
Natuurgrenspark De Groote Heide

Samenwerkingspartners
Jan Rots (de Bosgroep), Annelies Buijtels (HAS Hogeschool), Peter Hermens (Werkend Landschap), Kai van Reenen (WUR), Ruth Mourik (Duneworks), Mieke Fiers (morgenmakers), Sander de Knegt (Schetsontwerp)