Erfwonen Ontwerpend Onderzoek

Locatie:
Noord-Brabant
Opdrachtgever:
Verhoeven | de Ruijter
Opgave:
Harrie van Helmond e.a.

Wonen in het brabantse buitengebied, hoe ontwikkel je dat nou? Samen met architect Harrie van Helmond deden wij uitgebreid ontwerpend onderzoek om te komen tot een passende beeldentaal die kaders schept voor het landschap, de stedenbouwkundige opzet en de architectuur. Met oog voor gebiedseigen karakteristieken, maar ook rekening houdend met toekomstige bewoners en de projectontwikkelaar. Benieuwd naar onze bevindingen?