Ambitieverkenning flight forum

Locatie:
Eindhoven
Opdrachtgever:
Ditts en Flight Forum CV
Opgave:
Ontwerpend onderzoek

In 2016 is Verhoeven | de Ruijter gevraagd een bijdrage te leveren aan het ‘Friskijk’- traject Flight Forum. De opdrachtgever Flight Forum CV gaf aan dat zij een frisse blik behoefden op de complexe uitdagingen, waar dit businesspark voor staat. In samenwerking met verschillende partners hebben we breed onderzoek uitgevoerd dat geresulteerd heeft in een ambitievoorstel voor Flight Forum.

 De onderzoeken bestonden uit: 
1. een sociaal-ruimtelijk onderzoek in samenwerking met de NHTV. Middels de methodiek ‘Placemaking’ en de social design-technieken van Fiona Jongejans zijn de ervaringen van de gebruikers in de openbare ruimte op samenhangende wijze in beeld gebracht. 

2. ontwerpend onderzoek naar de verkeerstructuur van Flight Forum, waarin we het complexe verkeersysteem hebben blootgelegd in samenwerking met de verkeerskundigen van Accent.

3. een ambitieverkenning door middel van gesprekken met stakeholders. Samen met met Fiona Jongejans hebben we sleutelfiguren in de directe omgeving van Flight Forum (o.a. Eindhoven Airport, Brainport Park, Strategie Gemeente Eindhoven, Brainport Development) geïnterviewd. We vroegen hen naar hun kijk op het huidige Flight Forum en hun visie op de toekomst voor Flight Forum.

Vanuit de ambitieverkenning hebben we een adviserende rol gespeeld in het verdere transitieproces van Flight Forum

Samenwerkingspartners
Fiona Jongejans en Alex van den Heikant (Accent Adviseurs)