Gebiedsontwikkeling Flight Forum

Locatie:
Flight Forum | Eindhoven
Opdrachtgever:
Flight Forum CV
Opgave:
Landschapsplan

Een werklandschap geïnspireerd op het Kempische Brabantse landschap. Berken, eiken en dennen, en kruidenrijke graslanden vormen het decor. Dooraderd met uitgekiende wandel- en fietspaden. En in de luwte ontstaan prettige zitplekken om buiten te kunnen werken, vergaderen of te lunchen tussen de gebouwen. Verhoeven de Ruijter ontwikkelde een visie voor een duurzaam werklandschap op businesspark Flight Forum.

Flight Forum is een businesspark nabij Eindhoven Airport, ontwikkeld op basis van het stedenbouwkundig plan van MVRDV. De gebouwen hebben een hoge architectonische uitstraling, maar tussen de gebouwen kun je je nu nog moeilijk verplaatsen en fijne verblijfsplekken zijn er ook niet. En dat dit gemist wordt, blijkt wel uit de vele gesprekken met gebruikers. Tijd voor een nieuw en nóg inspirerender werklandschap!

Samenwerkingspartners
Leon van Nierop (Bureau van Nierop), Alex van den Heikant (Accent Adviseurs), Fiona Jongejans, Jesse Poppema