Groen-blauwe ontwikkelrichting

Locatie:
Sneidershoek, Knegsel
Opdrachtgever:
Gemeente Eersel i.s.m. Orbis
Opgave:
Ontwikkelrichting

Samen met bewoners en ondernemers werken we aan een ontwikkelrichting voor het gebied Sneidershoek-Eerselseweg bij Knegsel. Het landschap rond deze karakteristieke bebouwingsconcentratie heeft een agrarisch karakter en ligt op de oude akkercomplexen ten zuiden van het dorp Knegsel. In de visie buitengebied van de gemeente Eersel is het gebied aangeduid als ‘recreatieve schakelzone’. Maar wat betekent dat eigenlijk? En hoe kan de gemeente Eersel omgaan met de verschillende initiatieven van inwoners en ondernemers uit dit gebied?

Een ontwikkelrichting geeft de gemeente houvast bij het toetsen van ontwikkelingen en initiatieven in het gebied. En, het biedt initiatiefnemers inspiratie om hun plannen vorm te geven.

Op basis van een landschaps- en beleidsanalyse formuleerden we de opgaven voor de toekomst van het gebied zoals het verhogen van de biodiversiteit en de groenblauwe dooradering van het gebied, het versterken van de landschaps- en cultuurhistorische waarden en het versterken van de recreatieve aantrekkelijkheid.

Bewoners en ondernemers hebben actief meegewerkt aan de ontwikkelrichting. Zij hebben feedback gegeven op de analyse en uitgangspunten en we hebben individuele gesprekken gehad over de toekomst van het gebied. Wat vind je belangrijk, welke bijdrage kun je leveren? Wat zijn kansen en knelpunten voor natuur en landschap, cultuurhistorie, landbouw, woningbouw, recreatie en energie? Door hierover in gesprek te gaan, zijn we tot een gedeelde kijk op het gebied gekomen, die richting geeft aan de toekomst.

Status
Concept ontwikkelrichting: medio 2024 | Definitieve versie: verwacht eind 2024

Samenwerkingspartners
Orbis

Meer informatie
Nieuwsbericht website Orbis