groene dorpsstraat

Locatie:
Vondellaan Gemert
Opdrachtgever:
Gemeente Gemert-Bakel
Opgave:
Inrichtingsplan

Van brede stenige racebaan naar groene dorpsstraat: de menselijke maat is teruggebracht in de nieuwe inrichting van de Vondellaan in Gemert. De weg wordt onderdeel van de dorpskern in plaats van een doorsnijding ervan. Met een versmald wegprofiel, driesprongen, levendige verblijfsplekken en veel groen, sluit het ontwerp aan op de dorpse karakteristiek én zorgt ervoor dat doorgaand verkeer kiest voor een andere, snellere route.

Ondanks de in 2018 aangelegde rondweg (Noordom) om doorgaand verkeer om de dorpskern heen te leiden, werd de Vondellaan nog steeds gebruikt hiervoor. Het karakter van de straat, met breed wegprofiel, grote rotondes en vrijliggende voetpaden nodigde daartoe uit. Het was hoog tijd dus voor een nieuwe inrichting.

In het ontwerp is ruimte gemaakt voor bovengrondse wateropvang en veel groen. Het beplantingsplan is samen met de gemeente gemaakt. Maar liefst 7.940m² (!) verharding is omgezet naar groen. Met 20.000 bloembollen, 73 grote struiken, 30 nieuwe bomen, 2 faunapassages. Ter hoogte van de Molenbroekseloop is een momentum dat het omliggende landschap voelbaar maakt. Hier komen wandelroutes bij elkaar en wordt de Vondellaan verbonden met het buitengebied. 

Status
Ontwerp: 2022 | Uitvoering: 2023 

Meer info
De Vondellaan is klaar voor de toekomst

Structuurschets

Vondellaan oude situatie

Vondellaan impressie nieuwe inrichting

Vondellaan oude situatie

Vondellaan impressie nieuwe inrichting

Foto's nieuwe situatie Vondellaan in slider, bron: Gemeente Gemert-Bakel