×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Onderzoek Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Herontwikkeling boerenerf

Locatie:
Sint-Michielsgestel
Ideeën voor:
Paul van der Meijden
Samen met:
Theobert van Boven (Van Boven Architecten)

Aan de Halderse Akkers 5a te Sint-Michielsgestel is een intensieve veehouderij gesitueerd. Deze is gelegen in het buitengebied, ten westen van de kern. De initiatiefnemer is voornemens de intensieve veehouderij te beëindigen en het erf om te vormen tot een woonerf.

De huidige bedrijfsstallen worden gesaneerd en op deze locatie krijgen vier nieuwe woningen een plek. De woningen worden als stalwoning ontwikkeld, zodat de karakteristieke erfopbouw behouden blijft en de historische geschiedenis gerespecteerd. De huidige bedrijfswoning blijft, inclusief de bestaande oprit, behouden. De bestaande beplantingselementen op en rondom het perceel worden gehandhaafd en verder aangevuld, zodat er een samenhangende erfinrichting ontstaat en het geheel op fraaie wijze landschappelijk is ingepast. De bestaande weide blijft behouden, waarbij via deze ruimte een wandelroute naar het beekdal mogelijk wordt gemaakt.