Rijksmonument Hoefstraat 

Locatie:
Herpt
Opdrachtgever:
Familie Buijs en het ZLTO
Opgave:
Harrie van Helmond (Van Helmond Architecten) en FAAM architecten

Aan de Hoefstraat te Herpt staat een oude vlaamsche schuur. Deze vormt tezamen met een stroopfabriekje en bakhuisje een waardevol ensemble dat zelfs tot een rijksmonument behoort. Alle bebouwing is helaas in behoorlijk slechte staat. 

Namens de familie Buijs hebben we een verkenning gedaan hoe je, met respect voor de monumentale waarde, een woning toe kan voegen om de kosten voor de restauratie van de andere panden kan financieren.

Behoud van het ensemble en een zorgvuldige landschappelijke inpassing en terughoudende architectuur waren hierbij uitgangspunt.

Ontwerp: 2015 | Uitvoering: 2018