Landgoed Gulbergen

Locatie:
Geldrop-Mierlo | Nuenen
Opdrachtgever:
Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Opgave:
Ontwikkelvisie

Landgoed Gulbergen moet een regionaal landschapspark worden voor de Brainportregio, waar mensen kunnen komen uitwaaien, sporten, recreëren en van de natuur genieten. Vanwege de enorme verwachte groei van het aantal woningen en inwoners in de Brainportregio is zo’n plek hard nodig! In opdracht van Metropoolregio Eindhoven maakten we een ontwikkelvisie voor dit grote, groene gebied van 325 hectare tussen Eindhoven en Helmond.

Het plan bouwt voort op de bijzondere landschappelijke kwaliteiten en het historische verhaal van het gebied, het hydrologisch-ecologisch systeem en de aantrekkingskracht van de iconische berg, een voormalige vuilstort en het hoogste punt van de provincie.

Met aan de zuidzijde versterking van de beleving en recreatieve activiteiten rond de iconische berg. En aan de noordzijde een landschap waarin de natuur, biodiversiteit en het water volop de ruimte krijgen. Er is plek voor ontmoeting en voor lokale voedselvoorziening vanuit een natuurinclusief agrarisch concept. Het park wordt optimaal bereikbaar en verbonden met uitnodigende entrees.

We maakten deze ontwikkelvisie op basis van een grondige analyse van het gebied en de inbreng van een intensief participatietraject begeleid door Beck Communicatie. De visie dient als kwaliteitskader voor verdere planuitwerkingen en vormt de basis voor het opstellen van het omgevingsplan, met een doorkijk naar de uitvoering en mogelijke projecten. In 2024 zal duidelijk worden of het plan financieel haalbaar kan worden gemaakt.

Samenwerkingspartners
Gemeenten Nuenen en Geldrop- Mierlo, de provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel, Beck Communicatie, Bosgroep-Zuid

Status
Visie: 2023 | Financiële haalbaarheid wordt onderzocht in 2024