Landschappelijk inpassingsplan De Geer e.o.

Locatie:
Nuenen
Opdrachtgever:
Particulier initiatiefnemer
Opgave:
Krijn de Ruijter (Arom)