×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Landschappelijke inpassings-plannen buitengebied 

Locatie:
Erven in Noord-Brabant en Limburg
Ideeën voor:

Particuliere opdrachtgevers, ZLTO, Ruimte voor Ruimte e.a.

Samen met:

Rho Adviseurs, ZLTO, Pittiger in Planologie, Everhaege

Landschappelijk inpassingsplannen worden gemaakt in het kader van ‘de kwaliteitsverbetering van het landschap’. De provinciale Verordening Ruimte geeft aan dat ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied landschappelijk ingepast dienen te worden.

De gemeente toetst de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op de inpasbaarheid in het landschap. Zij heeft daarvoor een landschappelijk inpassingsplan of erfbeplantingsplan nodig. Wij zijn hiervoor gekwalificeerd. In samenspraak met u bepalen we hoe de landschappelijke inrichting van uw ontwikkeling vorm krijgt.Enkele voorbeelden van erfbeplantingsplannen