×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Landschapsontwikkelingsplan 

Locatie:
Valkenswaard
Ideeën voor:

Gemeente Valkenswaard (namens Grontmij)

Samen met:

Jan Hein Ruijgrok en Jesse Poppema

De gemeente Valkenswaard wil sturing kunnen geven aan nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied en de landschappelijke kwaliteiten kunnen borgen middels een Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

In het LOP Valkenswaard is per deelgebied een streefbeeld voor het landschap beschreven en de fysieke en beleidsmatige maatregelen benoemd die nodig zijn om dat streefbeeld te bereiken. De maatregelen zijn concreet gemaakt in verschillende projecten. Voor ieder project is aangegeven op welke termijn deze wordt uitgevoerd, wie de verantwoordelijke partijen zijn en wat de financieringsmogelijkheden zijn voor de kosten van het project.

Ontwerp: 2010