Landschapsplan Groene Mantel

Locatie:
Waalre
Opdrachtgever:
Gemeente Waalre (namens Grontmij)
Opgave:
Jan Hein Ruijgrok en Martijn Kegler (Grontmij)

De gemeente Waalre heeft in 2007 de Gebiedsvisie Waalre-Noord laten opstellen. Deze visie heeft betrekking op de ontwikkeling van een nieuwe noordelijke dorpsrand met 600 woningen. Onderdeel daarvan is een stevige landschappelijke zone, de ‘Groene mantel’. Voor dit gebied heeft Grontmij de opdracht gekregen een landschapsplan op te stellen. Samen met Jan Hein Ruijgrok heeft Marianne het ontwerp gemaakt.

De opgave is om de ‘Groene mantel’ op te waarderen tot een aantrekkelijk landschap. In samenhang met de stedelijke uitbreiding zal worden geïnvesteerd in natuur, landschap en recreatie. Hierdoor wordt met de komst van de nieuwe woongebieden een aantrekkelijk uitloopgebied gecreëerd. Belangrijke aandachtspunten zijn de (recreatieve) ontsluiting van het gebied vanuit de woonbuurten, bosomvorming, de verspreiding van bezoekers over het gebied in relatie tot de kwetsbare natuurgebieden en de inpassing van de bestaande agrarische bedrijven.

Ontwerp: 2006