×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Onderzoek Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Nieuwste Oogst!

Locatie:
Kempen & Groote Heide
Ideeën voor:
EO-Wijers Prijsvraag 2019 - 2020  
Samen met:
Ruth Mourik (Duneworks), Peter Hermens (Werkend Landschap), Jan Rots (Bosgroep), Annelies Buijtels (HAS Den Bosch)

-GENOMINEERD VOOR DE 2E RONDE-
AANTREKKELIJK LANDSCHAP ALS OVERVLOEDIGE GRONDSTOFFENBANK

Op dit moment is het landschap nog te vaak een overblijfsel en kostenpost van economisch handelen. We zien een andere toekomst voor de Kempen en de Groote Heide: dit landschap gaat de basis vormen onder de economie van onze toekomst. Het landschap levert de producten voor het voeden van stad en regio en daarnaast tal van grondstoffen voor een regionale circulaire en biobased economy. Lokale, nationale en internationale ondernemingen bestaan daarbij naast en in verbinding met elkaar. Kringlooplandbouw en natuur inclusieve landbouw zien we daarin als een breed circulair totaalconcept voor stad en regio, voor zowel mens, economie als landschap.In onze inzending benaderen we het landschap als een overvloedige grondstoffenbank. We verbinden de potentie van de ondergrond, met de grondstoffenoogst voor de maakindustrie, met de beleving van de inwoners, met de vitaliteit van de natuur, met de lokale innovatiekracht en ‘designthinking’-mindset, met de eetbehoefte van stad en dorp, met de coöperatieve mentaliteit en met het enorme doe- en maakvermogen van de regio. Nieuwe arrangementen van landschap en economie en stad en land leveren aantrekkelijke, veerkrachtige, volhoudbare en vooral vernuftige landschappen op. Een werkelijke uiting van het landschap als vestigingsklimaat voor de Brainport!

Nieuwste Oogst! is een van de drie winnende inzendingen van de 1e ronde van de prijsvraag. Op dit moment werken we onze visie verder uit. In september wordt  de uiteindelijk winnaar bekend van de EO Wijers Prijsvraag 2019 - 2020