Ontwikkelingsvisie Tegelen

Locatie:
Venlo
Opdrachtgever:
Gemeente Venlo
Opgave:
Ontwikkelingsvisie

Eind 2016 heeft de werkgroep GrSvWeg een tweetal sessies gehouden om vanuit een landschappelijke invalshoek de Ontwikkelvisie voor de Grubbenvorsterweg – Sevenumseweg uit 2014 te heroverwegen dan wel aan te vullen. De sessies hebben geleid tot een ‘door landschap en ecologie’ gestuurde visie voor het gebied, waarin tevens ontwikkelingsmogelijkheden zijn onderzocht voor wonen die passend zijn in het beoogde landschappelijk kader.

Verhoeven | de Ruijter heeft zorg gedragen voor een onderbouwing en beschrijving van een landschappelijke visie op het gebied en de functies die daarbij passen. Dit geeft richting aan de keuzes die de ontwikkelingsmaatschappij en gemeenten kunnen maken in het gebied. Daarnaast is de stedenbouwkundige verkenning opgenomen voor de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied. 

Samenwerkingspartner
Derk-Jan Verhaak (Rho Adviseurs)

Status
Ontwerp: 2017