Placemaking voor businessparks

Locatie:
Eindhoven
Opdrachtgever:
Ditts en Flight Forum CV
Opgave:
Onderzoek

Maud Lansu studeerde in 2016 bij ons bureau af op een sociaal-ruimtelijk onderzoek naar de openbare ruimte op het businesspark Flight Forum. Door het inzetten van de "placemakingsmethode" is in korte tijd een compleet en samenhangend beeld geschetst van het businesspark.  Haar scherpe analyses in combinatie met observaties en gebruikersinterviews legden de urgenties van het bedrijventerrein helder bloot. Haar onderzoek betekende een start voor het gehele sociaal, ruimtelijk en economische transitieproces waarin Flight Forum zich nu bevindt.

Samenwerkingspartner
Fiona Jongejans