×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Onderzoek Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

planstudie park & ride stationsgebied

Locatie:
Driebergen-Zeist
Ideeën voor:
Provincie Utrecht
Samen met:
Fulco Treffers (12N Urban Matters)

Voor de stationsomgeving van Driebergen-Zeist is een grote parkeergarage gepland in combinatie met kantoorbebouwing. Dit is een particuliere ontwikkeling. De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Provincie willen een planstudie en een kaderstelling om een kwaliteitssprong in het gebied te maken. 12N Stedenbouw heeft ons gevraagd onderdeel te zijn van het ontwerpteam, ten behoeve van de landschappelijke component in de scenario-studie.

Het station Driebergen-Zeist ligt in de Stichtse Lustwarande, een eeuwenoude landgoederenzone. Ontwikkelingen dienen aan te sluiten bij de bijzondere omgevingskwaliteiten. Door middel van een uitgebreide modellenstudie zijn de (on)mogelijkheden onderzocht van deze grote hoeveelheid bebouwing en parkeergarage. Hieruit zijn landschappelijke en stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de plek.

Planstudie: 2012