×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Onderzoek Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Landgoedwonen Brabantia

Locatie:
Waalre
Ideeën voor:
Residenz Projectontwikkeling
Samen met:
Jackel Henstra (KAW architecten) en Leon van Nierop (Bureau van Nierop)

Tussen de hoofdweg van de kern Aalst en het beekdal van de Keersop ligt het Brabantiaterrein, een woonontwikkeling op een voormalig fabrieksterrein dat is ontwikkeld op basis van het Masterplan Mulleners en Mulleners in 2008.

In 2017 is Residenz voornemens  de laatste fase van de ontwikkeling tot uitvoering te brengen. Inmiddels zijn echter verschillende uitgangspunten veranderd, zoals de waterbergingsopgave, de gewenste woningtypologieën en de Provinciale beleidskaders.

Door de hydrologische en ecologische potenties goed in beeld te brengen en zowel het Waterschap als Gemeente in het ontwerpproces te betrekken is het gelukt om een bijzonder woonconcept te realiseren én de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het plangebied en daarbuiten te versterken.

Ontwerp: 2017

Vorige visies en de huidige visie voor Brabantiaterrein