Sweet Sugar

Locatie:
Suikerunieterrein Groningen
Opdrachtgever:
Gemeente Groningen Open prijsvraag | nominatie shortlist
Opgave:
Sweco

De gemeente Groningen heeft een prijsvraag uitgeschreven om ideeën te generen voor de invulling van het Suikerunieterrein. Dit terrein ligt midden in de stad en heeft een omvang van 125 ha. Over 15 jaar verwachten zij een woningbouwbehoefte, maar tot die tijd is er geen programma en is het ‘wachten’. De gemeente zoekt naar tijdelijke initiatieven, die geen geld mogen kosten. Het ontwerpteam van Grontmij ziet niets in tijdelijk invullen en diende een anarchistisch plan in.

Want… is er over 15 jaar wél programma? Is het niet zinvoller om nu al structureel waarde toe te voegen aan het gebied. Dus nu beginnen met: geld generen en structurele waardecreatie; geleidelijke groei en transformatie van het gebied, inspelend op de actuele behoeften; stimuleren van actief burgerschap: door activiteiten te stimuleren ontstaan levendige plekken en daardoor een gebied met een enorme aantrekkingskracht.

Geleidelijke transformatie van een stadsdeel gaat echter niet vanzelf. Zie de poster voor onze aanpak!

Ontwerp : 2011