Herinrichting Viltstraat 

Locatie:
Bakel
Opdrachtgever:
Gemeente Gemert - Bakel
Opgave:
Paul van Eck (Accent Adviseurs)

De Viltstraat is een zijstraat van de Dorpsstraat en daarmee een belangrijke aanlooproute naar het dorp. In het nieuwe ontwerp krijgt het profiel een andere indeling met meer ruimte voor de voetganger en groen en een smallere rijloper voor auto’s.

Het dorpse en groene karakter van de Dorpsstraat willen we in de Viltstraat doortrekken. Langs één zijde van de rijbaan komen forse haagblokken tussen het langsparkeren en aan de andere zijde van de rijweg worden diverse boomsoorten in een groene berm geplaatst. De keuze voor een mix van gebiedseigen soorten (lijsterbes, krent en meidoorn) zorgt voor meer biodiversiteit en een aantrekkelijk beeld over een langere periode in het jaar met bloei en bessen.

Tijdens het proces zijn de bewoners en ondernemers geïnformeerd en gehoord, wat de betrokkenheid en tevredenheid over het plan heeft vergroot.

Ontwerp: 2017 | Uitvoering: 2018