Wegontwerp Flight Forum

Locatie:
Eindhoven
Opdrachtgever:
Flight Forum CV
Opgave:
Leon van Nierop (Bureau Van Nierop), Alex van den Heikant, Gert-Jan Willems (Accent Adviseurs), Piotr Szczesniak (Bygg architecture), Jos de Graaf e.a. (gemeente Eindhoven)

Flight Forum is in transitie! We zijn hard aan het werk om de waardevolle karakteristieken van het bedrijventerrein te behouden, maar de knelpunten zoals vindbaarheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid te verbeteren. 

Aan de westzijde van het kantorencluster zal de eerste grote verandering zichtbaar zijn. De weg wordt verbreed i.v.m. de noodzakelijke doorstroming en fietsers en voetgangers kunnen eindelijk helder en veilig oversteken. Daarnaast koppelen we de verkeerskundige ingrepen aan klimaat adaptieve doelstellingen: water wordt afgevangen, het groen is gebiedseigen en ecologisch waardevol, en zoveel mogelijk asfalt maakt plaats voor groen dat bijdraagt aan verminderen van de hittestress.

Ontwerp: 2017-2018 | Uitvoering: 2018