plan Weijererf

Locatie:
Reusel
Opdrachtgever:
Ruimte voor ruimte cv
Opgave:
Sweco

Dit stedenbouwkundig plan is opgesteld voor Ruimte voor Ruimte. Deze ontwikkelingsmaatschappij ontwikkelt kavels van ca. 1000m2, de kopers mogen deze met zoveel mogelijk vrijheid bebouwen. De gemeente heeft de ambitie om een groene woonwijk te ontwikkelen, een Ruimte voor Ruimte-ontwikkeling gaat echter uit van een hoge uitgeefbaarheid met veel groen op de grote woonkavels. De opgave was om zoveel mogelijk groen ontwikkeld te krijgen en financieel een haalbaar plan te maken.

In de huidige situatie liggen er rondom het plangebied beplantingselementen als bosjes en boomsingels. Dit heeft als basis gediend voor het stedenbouwkundig plan. De benodigde ruimte voor waterberging is slim benut voor de groenontwikkeling. De woningen staan aan een 10 meter brede, lichtglooiende zone met elzenbomen, waaraan het prachtig wonen is. Om het groene dorpssilhouet te behouden is er aan de rand van het landelijk gebied een groene singel aangelegd.

Ontwerp: 2010 | Uitvoering: 2015