Zintuigentuin Kloostervelden

Locatie:
Sterksel
Opdrachtgever:
Stichting Kempenhaege
Opgave:
Ontwerp openbare ruimte

Het landschap in en nabij de zorgcomplexen van Kloostervelden zijn door ons opnieuw ontworpen en aangelegd. Doel was om enerzijds geborgen en aantrekkelijke plekken te maken waar bewoners makkelijk en toegankelijk buiten konden verblijven. Anderzijds om een goede relatie van de zorgbewoners met de rest van de wijk te houden. Met routes, zitplekken, opgaande beplanting van kleur, geur en fleur, hagen en kruidenrijk grasland zijn de ingrediënten die we hiervoor gebruikten.

Dit alles in nauwe samenwerking met de beheerder en op basis van de reacties die we van (zorg)bewoners hebben opgehaald met de inloopmarkt.

Samenwerkingspartners
Peter Geurts (terreinbeheerder) en de bewoners van Kloostervelden

Status
Ontwerp: 2017 | Uitvoering: 2017